Why SST?

                    เพราะเราเป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของสินค้าในหมวดต่างๆ ซึ่งเรามี Stock สินค้าในระดับ
                ที่เพียงพอต่อความต้องการของท่าน อย่างไรก็ตามสินค้าในหมวดนิวเมติค บริษัทฯ สามารถเบิกสินค้า
                จาก SMC ได้โดยตรง เราจึงบริการท่านได้อย่างรวดเร็ว

 

                สินค้าทุกชิ้นของเราเป็นสินค้าของแท้าจากผู้ผลิตมีใบรับรองการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการท่านจึงมั่นใจได้
                ทั้งในคุณภาพสินค้าและราคา

                   เพราะการบริการคืองานของเรา

                เราจึงเตรียมบุคลากรที่มีประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำท่าน ในการเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงาน
                การเข้าร่วมทีมออกแบบเพื่อพัฒนาเครื่องจักรการผลิต  การคำนวนและประเมินงบประมาณที่ต้องใช้ -
                ในแต่ละโปรเจค 

 

                เรายังมีวิทยากรที่มีประสบการณ์เพื่อฝึกอบรมบุคลากรของท่าน ให้รู้จักและเข้าใจวิธีการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ
                ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการให้คำแนะนำในการดูแลรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
                เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานอีกด้วย

 

Copyright © by SST co.,ltd. All rights reserved.2009
54/41 moo 13 Navanakorn Industrial Estate, Phaholythin Rd., Klong Nueng, Klong Luang, Pathumthani 12120
Tel : 02-909-0500 Fax : 02-909-0503  E-mail : contact@sstcompany.com